Edebiyat bir insanın duygularını düşüncelerini, kendine özgü dil ile gerekli kurallara uyarak, yazılı veya sözlü bir şekilde dile getirerek insanlara ulaştıran bir bilimdir. Edebiyata bir bilim demek doğrudur. Çünkü edebiyat bir yöntemdir. Edebiyatın en büyük amacı estetik ve güzellikleri dile antalya escort getirmektir. Edebiyatın en temel özellikleri arasında üslup, estetik ve güzelliktir. Bu özellikler yazara göre farklılıklar gösterir. Ve yazan yazarın, okuyucularının anladığı dilde çok önemlidir. Edebiyat bir araçtır. Yazarların duygu ve düşüncelerini okuyuculara veya dinleyicilere ulaşması için kullanılır. Edebiyatın ne demek olduğunu, anlatabilmek için sayısız tanım yapmak mümkündür. Edebi eserlerin bir ölçüsü vardır.

Bunlar;

1) Eserin alacağı yapı(nesir, nazım), 2) Dil kullanımı, 3) İfade biçimi, 4) Üslup, 5) Edebi sanatlar ve eserde uygulanış biçimi, 6) Eserin hacmi, 7) Konu seçimi, 8) Sanatçının bakış açısı

Belli bir dönemde yasamış olan insanların ortak bir dil kullanarak, aynı estetik ve aynı anlayışla yazmış oldukları yazılar edebi akım demek mümkündür. Her insan edebiyatı hayatının en önemli köşelerinde barındırırlar. Edebiyat estetik amaçlı yazıların olduğu bir bilim dalı olduğu için Yazıldıkları ülke ve ortam tür açısından ele alınır. Bu yapıtların okullarda incelendiği derslere, Edebiyat dersleri denir. Edebiyat demek, herhangi boş bir konuda sayfalarca yazı yazmak ya da gereksiz süslü püslü sözlerle ardı ardına kelimeler dizerek konudan sapma demek değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website