Osmanlı devletinin mecbur kalarak imzaladığı anlatşmalardan biri de uşi antlaşmasıdır. Osmanlı tarafından olumsuz sonuçları olduğu için pek sevilmemesine rağmen osmanlı bu antlaşma sonucunda Afrika’daki varlığını kaybetmiştir. Trablusgarp Savaşının bir sonucu da uşi antlaşmasıdır. İtalyanın sömürge anlayışı sebebiyle osmanlının elinde olan Trablusgarp’ a saldırdı. Bu saldırı 1911 yılında başladı ve savaşa dönüştü. Savaşın başlama nedeni ise Osmanlının bölgede yaşayan İtalyanlara karşı davranış ve tutumu gösterildi. Aslında böyle bir durum yoktu. Osmanlının donanma gücü olmadığını bilen italya bir taktik yaparak sömürge olarak Trablusgarp’ seçti. O zamanlar serik escort da bir çok askeri subay başlarında Mustafa Kemal olmak üzere Traplusgarp’ a giderek halkın italyanlara karşı teşkilat oluşturmasını sağladı ve italyanlara karşı büyük bir direniş başlattı. İtalyan askerleri, gördükleri direniş karşısında yetersiz kaldıklarını düşününce Ege denizine bir donanma filosu gönderdi bu donanmanın görevi ise On iki adayı işgal etmekti. On iki adanın işgali osmanlıya karşı kaybettiği savaşı örtbas etmek ve onu barışa zorlamaktı. Fakat osmanlı devleti barış imzalamaktan yana oldumadı. Trablusgarp’a 8 ekim 1912′ de balkan devletlerinin saldırması üzerine orada bulunan genç subaylar İstanbul’a çekilmek zorunda kaldı. Trablusgarp’ta ki osmanlının direnişi bu saldırı ile zayıflayıp sekteye uğratıldı. Orada bulunan direniş cepheleri kaybedildi. Balkanların saldırısı ile de Osmanlı devleti İtalya ile arasında uşi antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website